Diakonia charytatywna

Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!" /Mt 14,16Celem diakonii charytatywnej jest dostrzeżenie potrzebujących i niesienie pomocy. Włączając się w wiele akcji charytatywnych, członkowie diakonii coraz częściej z własnej inicjatywy organizują zbiórki żywności i ubrań, paczki i prezenty dla dzieci, a także organizują wsparcie materialne w trudnych przypadkach losowych. Jednak pomoc charytatywna nie ogranicza się tylko do pomocy materialnej. Diakonia niesie potrzebującym Chrystusa, by przez uczynki miłosierdzia pomóc potrzebującym wyjść z trudnej sytuacji z nadzieją i ufnością pokładaną w Panu.

Na stronie Kontakt możesz się dowiedzieć, jak wesprzeć działania naszej diakonii charytatywnej.

Odpowiedzialny: Piotr

Kontakt: diakonia.charytatywna@mamre.warszawa.plZbiórką rzeczy dla ludzi potrzebujących (ubrań, zabawek itp), zajmuje się Łukasz. Osoby, które mają do oddania tego typu przedmioty proszone są o kontakt pod numer tel: 500 106 803 lub adresem email: lukasz.wielogorski.w@gmail.com
W razie gdyby ktoś nie mógł samodzielnie dostarczyć paczki z pomocą, możemy odebrać ją sami spod wskazanego adresu.