Władze

Centralne władze Wspólnoty

Moderatorem Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE jest ks. Kan. dr Włodzimierz Cyran (biblista, Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym i profesor stały Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie). Funkcje Vice Moderatorów Wspólnoty pełnią ks. Grzegorz Pasztaleniec i ks. Michał Pabiańczyk.

W ramach organów wspomagających działa Rada Wspólnoty. Radni zostają wybrani na okres 3 lat spośród członków Wspólnoty.

Władze w diecezji warszawskiej

W każdej diecezji wyznaczeni są księża, którzy pełnią funkcję Moderatorów diecezjalnych. Na terenie Warszawy taką funkcję pełni ks. Jarosław Bonarski, delegowany do tej posługi na mocy dekretu Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego z dn. 13 listopada 2012 r. oraz 5 listopada 2014 r.

Dodatkowo na terenie diecezji warszawskiej został powołany Zespól Koordynatorów Diecezjalnych, wybieranych na 3 lata. Do zadań zespołu należy nadzór nad działaniami formacyjnymi, integracyjnymi, charytatywnymi i ewangelizacyjnymi na terenie naszej diecezji. Ponadto Zespół dba o kontakt z biskupem miejsca oraz o współpracę z innymi wspólnotami i ruchami na terenie diecezji, przygotowuje sprawozdania i prowadzi kronikę lokalnych działań wspólnoty, koordynuje pracą poszczególnych diakonii, a także wyznacza animatorów małych grup na terenie diecezji.

Koordynatorem diecezjalnym w Warszawie, wyznaczonym przez ks. Moderatora jest Rafał Dynowski.

Księża posługujący we Wspólnocie na terenie diecezji warszawskiej

 • Ks. Jarosław Bonarski — Moderator WPR Mamre Warszawa

  Wikariusz w Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie

 • Ks. Rafał Łaskawski

  Wikariusz w Parafii św. Tadeusza Apostoła w Warszawie

 • Ks. Paweł Chyra

  Wikariusz w Parafii św. Jadwigi w Milanówku

 • Ks. Paweł Zaręba

  Wikariusz w Parafii Narodzenia NMP w Warszawie

Zespół Koordynatorów Diecezjalnych

 • Rafał Dynowski

  Koordynator diecezjalny, odpowiedzialny za organizację warszawskich wydarzeń, za pomoc i nadzorowanie działań ogólnopolskich, jest administratorem i koordynuje posługę na Mszach św. o uzdrowienie, opiekuje się diakonią muzyczną, artystyczną, sprzętową oraz kręgiem mężczyzn.

 • Tomasz Kuciel

  Koordynuje działania diakonii charytatywnej i rodzinnej oraz wszelkie inne dzieła pomocy.

 • Krzysztof Kuziak

  koordynuje działania diakonii informacyjnej i diakonii modlitewnej.

 • Piotr Kulej

  Jest odpowiedzialny za animatorów, organizuje warszawskie spotkania formacyjne. Koordynuje działania diakonii wychowawczej oraz ewangelizacyjnej

 • Jacek Wielogórski

  Jest skarbnikiem Wspólnoty, koordynuje działania diakonii liturgicznej oraz transportu.