Władze

Centralne władze Wspólnoty

Moderatorem Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE jest ks. Kan. dr Włodzimierz (biblista, Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym i profesor stały Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie). Funkcje Vice Moderatorów Wspólnoty pełnią ks. Grzegorz i ks. Łukasz.

W ramach organów wspomagających działa Rada Wspólnoty. Radni zostają wybrani na okres 3 lat spośród członków Wspólnoty.

Władze w diecezji warszawskiej

W każdej diecezji wyznaczeni są księża, którzy pełnią funkcję Moderatorów diecezjalnych. Na terenie Warszawy taką funkcję pełni ks. Jarosław , delegowany do tej posługi na mocy dekretu Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego z dn. 13 listopada 2012 r. oraz 5 listopada 2014 r.

Dodatkowo na terenie diecezji warszawskiej został powołany Zespól Koordynatorów Diecezjalnych, wybieranych na 3 lata. Do zadań zespołu należy nadzór nad działaniami formacyjnymi, integracyjnymi, charytatywnymi i ewangelizacyjnymi na terenie naszej diecezji. Ponadto Zespół dba o kontakt z biskupem miejsca oraz o współpracę z innymi wspólnotami i ruchami na terenie diecezji, przygotowuje sprawozdania i prowadzi kronikę lokalnych działań wspólnoty, koordynuje pracą poszczególnych diakonii, a także wyznacza animatorów małych grup na terenie diecezji.

Koordynatorem diecezjalnym w Warszawie, wyznaczonym przez ks. Moderatora jest Rafał.

Księża posługujący we Wspólnocie na terenie diecezji warszawskiej

 • Ks. Jarosław — Moderator WPR Mamre Warszawa

  Wikariusz w Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie

 • Ks. Rafał

  Wikariusz w Parafii św. Tadeusza Apostoła w Warszawie

 • Ks. Paweł

  Wikariusz w Parafii św. Jadwigi w Milanówku

Zespół Koordynatorów Diecezjalnych

 • Rafał

  Koordynator diecezjalny, odpowiedzialny za organizację warszawskich wydarzeń, za pomoc i nadzorowanie działań ogólnopolskich, jest administratorem i koordynuje posługę na Mszach św. o uzdrowienie, opiekuje się skarbnikiem i animatorami małych grup, diakonią muzyczną, artystyczną, sprzętową oraz kręgiem mężczyzn.

 • Tomasz

  Koordynuje działania diakonii charytatywnej, rodzinnej, modlitewnej, informacyjnej oraz wszelkie inne dzieła pomocy.

 • Piotr

  Koordynuje działania diakonii ewangelizacyjnej.

 • Artur

  Koordynuje działania diakonii sprzętowej oraz liturgicznej, muzycznej oraz sprzętowej.

 • Konrad

  Jest Odpowiedzialny za diakonię transportu, wychowawczą i artystyczną oraz rodzinną.