HistoriaPoczątki WPR Mamre na terenie Archidiecezji Warszawskiej sięgają 2003 roku. Kilkoosobowa grupa Mamroków z południa zasiedliła tereny stolicy- spotykając się na wspólnej lekturze Pisma Świętego utworzyła zaczątek Wspólnoty na tym terenie. W 2009 roku opiekunem warszawskiego Mamre został ówczesny wikariusz Parafii p.w. św. Elżbiety w Powsinie.

Wytrwałe gromadzenie się na modlitwie zaowocowało oficjalną akceptacją działalności Wspólnoty, co zostało wyrażone dekretem Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego z dnia 13 listopada 2012, który w tym roku został przedłużony na kolejne pięć lat. Powsińskie Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej stało się poniekąd siedzibą Wspólnoty, gdzie do dziś prowadzone są spotkania ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą Świętą o uzdrowienie.


Obecnie działalność Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre na terenie diecezji warszawskiej dynamicznie się rozrasta, a działalność Wspólnoty przynosi obfitemowoce. Nie byłoby nas jednak w stolicy, gdyby nie wcześniejsze dzieło, zapoczątkowane na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.


O WSPÓLNOCIE: https://mamre.pl/Strona/wpr-mamre/o-wspolnocie/historia